Audio: Chiếc hộp của Skinner (ngoại truyện Giáo Hóa Trường)- Lôi Mễ

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIO


Chiếc Hộp Của Skinner
(Ngoại truyện về Chu Chấn Bang Và Dương Cẩm Trình)
Tác giả: Lôi Mễ
Diễn đọc: Phạm Vân
Nguồn: 2vBlog
*****************Đăng nhận xét

0 Nhận xét