Hiển thị các bài đăng có nhãn trommoHiển thị tất cả
[Free] Truyện audio phiêu lưu, linh dị: Ma Thổi Đèn [giọng đọc Hoàng Vinh]- Thiên Hạ Bá Xướng (Trọn bộ)
Truyện audio kinh dị, trộm mộ: Thiên Khanh Ưng Liệp- Thiên Hạ Bá Xướng (Trọn bộ)
[Ma Thổi Đèn Ngoại Truyện] Truyện audio: Mô Kim Quyết- Quỷ Môn Thiên Sư- Thiên Hạ Bá Xướng (Full)
Truyện audio kinh dị, trộm mộ: Tây Xuất Ngọc Môn- Vỹ Ngư (Trọn bộ)
Truyện audio: Ương Thần: Quỷ Gia Quái Đàm - Thiên Hạ Bá Xướng
[Hậu Ma Thổi Đèn] Mô Kim Hiệu Úy Cửu U Tướng Quân- Thiên Hạ Bá Xướng (Full)
Truyện audio kinh dị hài hước: Ma Thổi Đèn - Thiên Hạ Bá Xướng (Quyển 07- Thi Vương Tương Tây)
Truyện audio kinh dị, trộm mộ: Đạo Mộ Bút Ký- Nam Phái Tam Thúc (FULL)
Truyện audio kinh dị: Long Lâu Yêu Quật - Bắc Lĩnh Quỷ Đạo (Trọn bộ)
Truyện audio kinh dị, trộm mộ: Kẻ Trộm Mộ - Phù Sinh (trọn bộ)
Truyện Audio kinh dị: Ma Câm - Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn - Thiên Hạ Bá Xướng (Trọn bộ)
Truyện Audio phiêu lưu, hành động: Ma Câm - Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn - Thiên Hạ Bá Xướng - Hoàn
Truyện Audio Kinh Dị, Trộm Mộ: Long Lâu Yêu Quật - Bắc Lĩnh Quỷ Đạo (full)