About Me

header ads

[Free] Truyện audio tiên hiệp: Trạch Nhật Phi Thăng- Trạch Trư (Update tập 57)

LIÊN HỆ LẠC HỒN CỐC

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE TRUYỆN VIP
Truyện audio tiên hiệp: Trạch Nhật Phi Thăng

Tác giả: Trạch Trư

Diễn đọc: Lê Trang

********

Thân là người bắt rắn, Hứa Ứng luôn thành thật cần cù chăm chỉ với bổn phận, cho tới một hôm, y bắt được một con rắn không bình thường...

Mùng một tháng ba, Thần Châu đại địa, khắp nơi hương khói mông lung, tượng thần bảo vệ từng thôn xóm, hương trấn, thành thị, châu quận lao nhao thức tỉnh, hưởng thụ lê dân bách tính tế lễ.

Nhưng từ ngày đó trở đi, thiên hạ đã loạn.

ĐĂNG KÝ ĐỂ NGHE TRUYỆN VIP

Đăng nhận xét

0 Nhận xét