Truyện audio kiếm hiệp VIP: Đoạt Hồn Kỳ- Gia Cát Thanh Vân


[​IMG]

Đoạt Hồn Kỳ
Tác giả: Gia Cát Thanh Vân
Diễn đọc: Lưu Hà (Thế Vinh) & TNT
(81 Tập)
Nghe các truyện khác Lưu Hà diễn đọc
Nghe các truyện khác TNT diễn đọc
******************


Với hai thế đánh, tiểu anh hùng Thượng Quan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ ...
Động Trung lão nhân vì ai mà phải ôm sầu nuôi khổ, quên thân nơi hang sâu biền biệt ?
Giang hồ nổi sóng tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma, kẻ mất tích.

*******************
Nghe truyện audio

Tập 01

Tập 02

Tập 03

Tập 04


Tập 05

Tập 06

Tập 07

Tập 08

Tập 09


Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36


Hết phần 1

Đăng nhận xét

0 Nhận xét