Audio Sách nói online: Cơ Bản Là Buồn - Nguyễn Ngọc Thuần

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIOCơ Bản Là Buồn 
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần
Nguồn audio: Thư viện sách nói dành cho người mù
***************

"...Như kiếm của Lệnh Hồ Xung trong tiểu thuyết của Kim Dung: không có kiếm chiêu mà chỉ có kiếm ý. Văn Nguyễn Ngọc Thuần ý tứ dồi dào đến nỗi có thể đang nói chuyện này chuyển sang nói chuyện khác mà đọc vẫn rất "đã".
Đó là nhận định của nhà văn Nguyễn Đông Thức về tác phẩm mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Một ranh giới lưỡng lự giữa thời hậu chiến, giữa một cô gái con lai và một người lính Mỹ sau khi rời khỏi chiến trường Miền Nam Việt Nam thì bắt đầu... ngáp.Cơ bản là buồn" thề hiện cái nhìn lạ lẫm và nhân văn về vấn đề hậu chiến tranh.
************** 
(hết)


Đăng nhận xét

0 Nhận xét