Truyện audio tiên hiệp: Tinh Vũ Cửu Thần- Ta Là Lão Ngũ (Chương 130)

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIO


 Tinh Vũ Cửu Thần
Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Người dịch: Su
Nguồn truyện đọc: http://www.lachoncoc.com/
Diễn đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Khoa, Sullivans
(260 chương)
Nguồn: http://2vblog.com/
****************
****************
   

Chương 01 + 02Chương 03 + 04Chương 05 + 06Chương 07 + 08Chương 09 + 10Chương 11 + 12Chương 13 + 14Chương 15 + 16Chương 17 + 18Chương 19 + 20Chương 21 + 22Chương 23 + 24Chương 25 + 26Chương 27 + 28Chương 29 + 30Chương 31 + 32Chương 33 + 34Chương 35 + 36Chương 37 + 38Chương 39 + 40Chương 41 + 42Chương 43 + 44Chương 45 + 46Chương 47 + 48Chương 49 + 50Chương 51 + 52Chương 53 + 54Chương 55 + 56Chương 57 + 58Chương 59 + 60Chương 61 + 62Chương 63 + 64Chương 65Chương 66Chương 67 - 68Chương 69 - 70Chương 71 - 72Chương 73 - 74Chương 75 - 76Chương 77 - 78Chương 79 - 80Chương 81 - 82Chương 83 - 84Chương 85 - 86Chương 87 - 88Chương 89 - 90Chương 91 - 92Chương 93 - 94Chương 95 - 96Chương 97 - 98Chương 99 - 100Chương 101 - 102Chương 103 - 104Chương 105 - 106Chương 107 - 108Chương 109 - 110Chương 111 - 112Chương 113 - 114Chương 115 - 116Chương 117 - 118Chương 119 - 120Chương 121 - 122Chương 123 - 124Chương 125 - 126Chương 127 - 128Chương 129 - 130


ỦNG HỘ LÀM TIẾP DỰ ÁN "TINH VŨ CỬU THẦN"


Đăng nhận xét

4 Nhận xét

Các bạn hãy comment để ủng hộ Cộng đồng Truyện audio Lạc Hồn Cốc nhé