Truyện ngắn: Đếm thời gian qua những mùa gió thổi

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIO
ĐẾM THỜI GIAN QUA NHỮNG MÙA GIÓ THỔI
Tác giả: Lương Đình Khoa
Thể loại: Truyện ngắn
Nguồn truyện: tamtay.vn
Diễn đọc: Silent
Nguồn: 2vblog.com
*******************
Nghe các truyện khác Silent diễn đọc
************************


"Sadness flies away on the wings of time."

- La Fontaine -


***************


Đếm thời gian qua những mùa gió thổi


Download Audio


Đăng nhận xét

0 Nhận xét