Truyện audio dã sử Trung Quốc: Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIO


Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên
Diễn đọc: Lệ Quyên
Nguồn: Đài Phát Thanh Quốc Tế TQ
Biên tập: 2vblog.com
***************************
Võ Tắc Thiên là một nữ hoàng duy nhất trong lịch sử TQ, bà có tài năng tuyệt đỉnh và minh mẫn hơn người, nhưng bà cũng là một người lòng dạ rất ác nghiệt. Trong thời gian tại vị đã dùng mọi thủ đoạn hết sức cứng rắn để thống trị vương triều của mình.


*****************************************************
Nghe truyện online 


Tập 01Tập 02Tập 03Tập 04Tập 05Tập 06Tập 07Tập 08Tập 09Tập 10Tập 11Tập 12Tập 13 (hết)Đăng nhận xét

0 Nhận xét