Truyện audio trinh thám đam mỹ: SCI mê án tập vụ án thứ sáu- Nhĩ Nhã

ĐĂNG KÝ TV VIP TRỌN ĐỜI TẠI LẠC HỒN CỐC


 SCI Mê Án Tập
(Vụ án thứ sáu: Hung Thủ Vô Tội)
Tác giả: Nhĩ Nhã
Edit: https://scimeantap.wordpress.com 
Diễn đọc: Thbông Ý Ý
Hậu kỳ: Bee, Lu
Nguồn: 2vblog.com
*****************
Ngày 8 tháng 11 năm 2006, lúc 13:00 đội SCI được thành lập, SCI viết tắt của Special Crime Investigation team, là đội điều tra những vụ án đặc biệt, thành viên của đội là những cá nhân ưu tú của ưu tú trong cục cảnh sát Trung Quốc.

Mỗi một vụ án đến với đội đều là những vụ liên hoàn án (giết người hàng loạt) với hung thủ không lường được và phương thức phạm tội làm người khác phải hoảng sợ.

*****************************************************
Nghe truyện online 


Tập 01Tập 02Tập 03Tập 04Tập 05Tập 06Tập 07Tập 08Tập 09Tập 10Tập 11Tập 12Tập 13Tập 14Tập 15Tập 16Tập 17Tập 18 (hết)Đăng nhận xét

0 Nhận xét