Audio: Hai Kiếp Đời Hoa (ngoại truyện Ánh Sáng Thành Phố)- Lôi Mễ


Hai Kiếp Đời Hoa
(Ngoại truyện về cuộc đời Ngụy Nguy)
Tác giả: Lôi Mễ
Diễn đọc: Lưu Hà (Thế Vinh)
Nguồn: 2vBlog
*****************

Cuối cùng chỉ có thể nói 1 câu "Phương Mộc vẫn sát gái như ngày xưa các bạn ạ!
 ********************Đăng nhận xét

0 Nhận xét