Thứ Năm, 1 tháng 3, 2018

Truyện audio tiên hiệp: Tinh Vũ Cửu Thần- Ta Là Lão Ngũ

SHARE
THAM GIA HỘI THÍCH NGHE TRUYỆN AUDIO LẠC HỒN CỐC


[​IMG]

Tinh Vũ Cửu Thần
Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Người dịch: Lưu Hà, Su
Diễn đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Khoa, Sullivans
(260 chương)
Nguồn độc quyền: Lạc Hồn Cốc
****************Bộ truyện Tinh Vũ Cửu Thần do 2vblog tiến hành dịch và làm audio.
Vui lòng khônng mang đi bất kỳ nơi nào khi chưa được phép của 2vblog
************************


001-002.MP3

003-004.MP3

005-006.MP3

007-008.MP3

009-010.MP3

011-012.MP3

013-014.mp3

015-016.mp3

017-018.mp3

019-020.mp3

021-022.mp3

023-024.mp3

025-026.mp3

027-028.mp3

029-030.mp3

031-032.mp3

033-034.mp3

035-036.mp3

037-038.mp3

039-040.mp3

041-042.MP3

043-044.MP3

045-046.MP3

047-048.MP3

049-050.MP3

051-052.MP3

053-054.MP3

055-056.MP3

057-058.MP3

059-060.MP3

061-062.MP3

063-064.MP3

065.mp3

066.mp3

067-068.mp3

069-070.mp3

071-072.mp3

073-074.mp3

075-076.mp3

077-078.mp3

079-080.mp3

081-082.mp3

083-084.mp3

085-086.mp3

087-088.mp3

089-090.mp3

091-092.mp3

093-094.mp3

095-096.mp3

097-098.mp3

099-100.mp3

101-102.mp3

103-104.mp3

105-106.mp3

107-108.mp3

109-110.mp3

111-112.mp3

113-114.mp3

115-116.mp3

117-118.mp3

119-120.mp3

121-122.mp3

123-124.mp3

125-126.mp3

127-128.mp3

129-130.mp3

(còn nữa)

SHARE

Author: verified_user

Admin 2vblog.com, thích đọc truyện trinh thám và đi du lịch

0 nhận xét: